Traditioner på området

Under årens lopp har vi kommit att ha några fasta inslag. Vi brukar till exempel ha…

  • Grillfest i början av sommaren
  • Surströmmingsfest
  • Adventsfika
  • Bostadsmöten