"Grodperspektiv" av hus med byggnadsställning

maj 2017, Språkgränd 7