Gård och hus med byggnadsställning. Delvis nytt sadeltak.

augusti 2017, taket börjar ta form.