Gård och hus med byggnadsställning. Delvis nytt sadeltak.

augusti 2017, Språkgränd 5 – 7