Om webbplatsen

Denna webbplats tillhör Kvartersrådet Grannen. Här finns både extern och intern information om vår verksamhet. Det är Kvartersrådet som svarar för innehållet.

Webbplatsen är uppbyggd med bloggverktyget WordPress. Layout och menyer är utformade att fungera i de flesta webbläsare, både i datorn, plattan och smarta TV/telefoner. Synskadade besökare med skärmläsare kan nå och läsa menyerna i alla nivåer från tangentbordet.

Webbredaktör,  Thomas Sandström

Mer om bloggverktyget WordPress: