Våra lokaler

De flesta av våra gemensamma lokaler har nu öppet som vanligt. Här visas några av dessa.

Collage, lokaler

Kolla på Gemensamma lokaler för att få veta vad som gäller för den lokal som du är intresserad av.


Vill du vara med och hjälpa till?

Kontakta någon av oss i styrelsen.


Bygget på Magistervägen

Teckning, 3D-modeller av hus

På Magistervägen pågår AB Bostadens byggen för fullt. Det blir nya bostäder och parkeringshus.

Mera om detta på AB Bostadens webbplats