Så jobbar vi

Vårt kvartersråd väljs på ett bostadsmöte som anordnas av kvartersvärdarna Unn Lundgren och Johan Kurkiala. Det är hyresgästerna på området som väljer styrelsen.

Kvartersrådet har till uppgift att tillsammans arbeta för en bra boendemiljö och:

  • Ansvarar för våra gemensamma lokaler
  • Ordnar möten och andra aktiviteter för grannarna
  • Framför åsikter till och diskuterar med kvartersvärdarna
  • Bevakar hyresgästernas intressen i närområdet
  • Vi som arbetar i Kvartersrådet gör det utan ersättning och för vår gemensamma trevnad.

På mötena diskuterar vi viktiga frågor för oss som bor här. Det brukar bli 1-2 bostadsmöten per år för alla på området. Då är du välkommen att göra din stämma hörd, knyta kontakter och lära känna dina grannar. Alla aktiviteter annonseras på denna webbplats. Vissa arrangemang annonserar vi även i trapphusen. Alla grannar är välkomna att delta. Dessutom så odlar vi, planterar växter i rabatter, sköter om blomlådorna och vattnar så länge orken finns.

Hyresgäster boende på området är välkomna att framföra sina åsikter antingen genom att kontakta någon i kvartersrådet eller ta upp detta genom att deltaga i ett styrelsemöte.

Vill du vara med och hjälpa till?

Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen. Det är ju trevligare att vara flera.