Om webbplatsen

Denna webbplats tillhör Kvartersrådet Grannen. Här finns både extern och intern information om vår verksamhet. Det är Kvartersrådet som svarar för innehållet.

Webbplatsens layout och menyer är utformade att fungera i de flesta webbläsare, både i datorn, plattan och smarta TV/telefoner. Synskadade besökare med skärmläsare kan nå och läsa innehållet samt menyerna i alla nivåer från tangentbordet och därmed slippa använda musen. Den moderna tekniken med dynamisk webbgenerator utan beroendet av en komplicerad databas gör webbplatsen mycket snabb även vid långsam internetuppkoppling. Grunden är uppbyggd med hjälp av plattformen GRAV. getgrav.org

Webbredaktör, Thomas Sandström