Dokument

Nedan finns dokument som berör kvartersrådets arbete. Filformatet är PDF.


Stadgar för Kvartersrådet Grannen

Dessa stadgar beslutades år 2019.

 Grannen_stadgar.pdf


Skrivelse om snöröjning

På bostadsmötet våren 2019 fick Kvartersrådet i uppdrag att skicka en skrivelse till AB Bostaden. Den gällde det allmänna missnöjet med istäckta entréer och dålig snöröjning under vintern 2018/2019.

 skrivelse_om_snorojning.pdf