Kurs och undervisningslokal

AB Bostadens restriktioner gäller i denna lokal

 • För att minska risken för smittspridning så gäller att vi skall fortsätta följa rekommendationer kopplade till covid 19.
 • Vi påminner om vikten av att hålla avstånd i lokalen.
 • Den som lånar lokalen är personligt ansvarig för att restriktioner efterlevs.
 • Lokalerna har öppnats på prov. AB Bostaden kan ändra dessa restriktioner med kort varsel.


Den finns på Språkgränd 1-2.

Bokning och nycklar

 • Yehdega Girmay, 090-71 91 93
 • Denna lokal stänger kl. 22.00. Det går alltså inte att boka den för aktiviteter efter 22.00.
 • En depositionsavgift på 500 kronor per påbörjat dygn skall betalas när du hämtar nycklarna. Denna avgift återlämnas när lokalen är städad och nycklarna har lämnats tillbaka.
 • Matlagning är inte tillåtet i pentryt. Varmhållning går dock bra. Ventilationen klarar inte matlagning.
 • Övernattning är inte tillåtet.
 • Max 34 personer får vistas i denna lokal.

. . . Kom ihåg . . .

 • Anmäl till lokalansvarig om något fattas eller är trasigt.
 • Vik upp persiennerna så ser det trevligare ut.
 • Våra lokaler är rökfria, för allas trevnad.