Språkgränd 22-23

Sommarstängt
Samlingslokalen är stängd från och med den 24 juni till och med den 8 augusti. Du kan alltså inte boka eller använda lokalen under denna tid.

AB Bostadens restriktioner gäller i denna lokal

 • För att minska risken för smittspridning så gäller att vi skall fortsätta följa rekommendationer kopplade till covid 19.
 • Vi påminner om vikten av att hålla avstånd i lokalen.
 • Den som lånar lokalen är personligt ansvarig för att restriktioner efterlevs.
 • Lokalerna har öppnats på prov. AB Bostaden kan ändra dessa restriktioner med kort varsel.

Bokning och nycklar

 • Ann-Marie Dahlblom, 070-547 11 15.
 • Träffas säkrast, måndag – torsdag kl. 18.00 – 21.00.
 • En depositionsavgift på 500 kronor per påbörjat dygn skall betalas när du hämtar nycklarna. Denna avgift återlämnas när lokalen är städad och nycklarna har lämnats tillbaka.
 • Matlagning är inte tillåtet i pentryt. Varmhållning går dock bra. Ventilationen klarar inte matlagning.
 • Övernattning är inte tillåtet.

. . . Kom ihåg . . .

 • Anmäl till lokalansvarig om något fattas eller är trasigt.
 • Vik upp persiennerna så ser det trevligare ut.
 • Våra lokaler är rökfria, för allas trevnad.