Aktiviteter

Just nu finns inga kommande aktiviteter inplanerade. Men du kan läsa nedan om . . .

Våra traditioner på området

Under årens lopp har vi kommit att ha några fasta inslag. Bland annat så gör vi detta…

  • Ansvarar för underhåll av våra gemensamma lokaler.
  • Odlar och planterar i rabatter och blomlådor.
  • Ordnar bostadsmöten.
  • Framför dina och våra åsikter till kvartersvärdarna.
  • Grillfester, fikaträffar mm.


Mera information finns på sidan Så jobbar vi