Våra gemensamma lokaler

Collage, lokaler

Här visas några av lokalerna.


Vem får boka våra lokaler?

De kan bokas av hyresgäster som bor på följande adresser:
Språkgränd, alla adresser
Kandidatvägen, alla adresser
Magistervägen 1, 3, 5, 7 och 9


Låna lokal

Hyresgäster på området har tillgång till en mängd lokaler för olika aktiviteter. Kvartersrådet har minst en person som ansvarar för respektive lokal. Det är med just denna eller dessa personer som du skall boka tid. Se nedan.

Hitta lokal


Klickbar miniatyr

Se större karta över Lokaler för aktiviteter och logi


Klickbar miniatyr

Se större karta över Samlingslokaler

Hur kontaktar jag lokalansvarig?

Under menyn "Gemensamma lokaler" kan du navigera dig fram till den lokal du är intresserad av. Där finns en kort beskrivning av lokalen samt kontaktuppgifter till lokalansvarig.

Observera!

Får du inte tag på den eller de personer som är lokalansvariga? Då är det tyvärr ingen idé att försöka kontakta någon annan. Endast lokalansvariga har koll på nycklar och bokningar. Orsaken till denna rutin är bland annat för att förhindra dubbelbokning eller andra missförstånd. Det blir också mer koll på vem som har nycklarna, vem som använt lokalen senast osv.

Boka därför i god tid. Vi som har ansvar för lokalerna gör detta helt utan ersättning på vår fritid. Vi kan vara oanträffbara av olika anledningar. För samtliga lokaler gäller att:

  • Det är rökfritt
  • Man städar efter sig
  • Man säger till om något går sönder eller saknas

Kostnader som uppstår på grund av oaktsamhet får låntagaren själv stå för. Detta gäller även borttappade nycklar. En ny cylinder kostar idag 1000 kr + nya nycklar (upp till 8 nycklar per cylinder á 200 kr).

Städa efter dig när du har lånat någon lokal, annars måste någon annan göra det. Då debiteras en städavgift. Storstädning av lokalerna görs helt ideellt, oftast av kvartersrådet.