Mötesprotokoll 2021

Här kommer våra protokoll från styrelsemöten och bostadsmöten under året att läggas ut. Filformatet blir PDF.

Inga justerade protokoll finns ännu för året 2021.